Onze aanpak

Elke plek en elke situatie is anders. En toch: veel plekken kampen met vergelijkbare uitdagingen. Hier vind je meer informatie over 3 veelgebruikte oplossingen:

Quick scan

2 weken
Voor plekken die hun aantrekkelijkheid willen vergroten, maken we een snelle analyse van de plaats en het (toeristische) aanbod en het huidige en gewenste imago. Wat moet beter? Wat zijn de prioriteiten? Wie is waarvoor verantwoordelijk? De quick scan geeft een snelle eerste impressie van te maken keuzes en concrete quick wins.

De quick scan bieden wij aan voor een vaste prijs en een vaste doorlooptijd.
Offerte op aanvraag

Gebiedsprofiel

6 weken
Wij conceptualiseren een plek: een buurt, een stad, een provincie. We gaan in gesprek met het gebied en haar belanghebbenden en maken een presentatie die de essentie en het onderscheidend vermogen weergeeft. Zo wordt duidelijk(er) wát te profileren, waarin verder te investeren en waarop te compenseren.

Wij bieden een gebiedsprofiel aan voor een vaste prijs en een vaste doorlooptijd.
Offerte op aanvraag

Place patrol

12 weken
Wij benaderen de plaats als een levend organisme. Ze zijn nooit af en altijd in beweging. We maken observaties en bewegen mee. Vanuit onze jaren en plaatsen aan ervaring hebben wij een speciale aanpak ontwikkeld: Place Patrol™. Hiermee liggen we een directe link tussen analyse, concept, draagvlak en implementatie. Wij hanteren hierbij 4 stappen:

1. Place Parade
We lopen in verschillende formaties door de plek, gebruikmakend van geregisseerde en spontane interventies en doen verslag via een foto- of videoreportage.

2. Deep Dive
Via een participatief analysetraject onderzoeken we de hardware en software van het betreffende gebied.

3. Place making
Een inspirerend en conceptueel adviespallet dat de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een gebied verbetert. Dit gebeurt aan de hand van een eigen ontwikkeld model, gebaseerd op place typologieën.

4. Management
Het verankeren van concepten en verbindingen in de maatschappelijke, economische en bestuurlijke organisatie.
Place Patrol™ bieden wij aan voor een vaste prijs en een vaste doorlooptijd.
Offerte op aanvraag