play icon

Place to be,

in een polariserende wereld.

scroll down

In deze tijd komen tegenstellingen scherp naar voren. Burgers voelen zich niet gehoord door instanties. De leefbaarheid van steden staat onder druk door leegstand, overlast of monocultuur. Hoe vind je een gezonde balans?

Place to be werkt aan oplossingen voor leefbaarheid, aantrekkelijkheid en vergroening in stedelijke gebieden.

Groei doet vaak pijn.

Nieuws

Meer weten over opmerkelijke en creatieve oplossingen van en voor steden wereldwijd, onze opinie of laatste case? Lees hier de updates.

Durf om te vormen.

Missie

Wij streven naar sociaal duurzame gebiedsontwikkeling. Dit doen we door het vinden van het evenwicht tussen de attractiviteit en de leefbaarheid van een plaats.
Wij zoeken daarbij naar een nieuwe balans tussen mens, markt en milieu.  

Aanpak

Onze place to be-aanpak is leidend: we analyseren plekken op basis leefbaarheid, aantrekkelijkheid en moraliteit. Aan de hand van de uitkomsten, putten we uit een arsenaal aan oplossingen in het private, politieke en publieke domein. 

Strategie is hoe je het uitvoert.

Wij bieden oplossingen aan in 3 producten:

Proccess

FAQ

Wat is place making volgens ons?

Place making gaat om het verbeteren van plekken. Dat kan gaan over de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid voor de bewoners en/of de aantrekkelijkheid voor (potentiële) bezoekers. Of een combinatie daarvan. Voor ons zijn places to be plekken waar leefbaarheid en aantrekkelijkheid hand in hand gaan en waar place making plaatsvindt door bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hier actief bij te betrekken.

Welke opdrachten pakken wij aan?

Wij zijn actief op het snijvlak tussen gebiedsontwikkeling, -profilering en -marketing. Onze ervaring geeft ons daarin veel mogelijkheden. Wij consultants die maken. Wij houden van onderzoeken, observeren en analyseren, maar alleen als leidt tot concrete actie en resultaat. Een strategie is noodzakelijk, maar vaak loopt een fantastisch plan spaak in de uitvoering. Door middel van co-creatie en met een integrale benadering kunnen wij zaken veranderen en zorg dragen voor resultaten op de lange termijn. Dat kan overigens ook al in een paar weken, of maanden. En in sommige gevallen en op sommige plekken werken we zelfs al jaren samen met onze opdrachtgevers aan ingrijpende plannen en verbeteringen.

Welke resultaten mag je van ons verwachten?

Elke plek is anders. Elke situatie is anders. De mogelijkheden en resultaten zijn daarom legio: wij maken een actieplan om de leefbaarheid in een gebied te vergroten. Zodat bewoners meer betrokken zijn (en blijven) en meer in hun buurt/gebied ondernemen. Wij creëren een duidelijk(er) gebiedsprofiel, waardoor bewoners en bezoekers het gebied eerder en/of vaker weten te vinden en te bezoeken. Meer (terugkerende) bezoekers dus. Wij geven inzichten, formuleren onze scherpe bevindingen, zijn altijd positief kritisch en werken samen met de belanghebbenden in de plek aan een hogere betrokkenheid en sociale cohesie.

Wat is een B–Corp?

B-Corp staat voor 'Benefit Corporation'. Met deze certificering laat je als organisatie zien dat je het belangrijk vindt om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. In een tijd waarin (sociale) duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is dat hard nodig en waardevol. Wij zijn nu nog geen B-Corp, maar daar streven we wel naar. Zo werken we nu al aan een energieneutraal kantoor, nemen we diversiteitsparagrafen op in (arbeids)overeenkomsten en werken wij, uiteraard, voortdurend aan het creëren van betere, sociaal duurzame(re) plekken.

Kun je een brainstorm inplannen met ons?

Brainstorm, workshop, hei-sessie, seminar, inspiratietalk, lezing, koffietje of college. We zijn van alle markten thuis. Nou ja, bijna alle. Als het maar over plekken gaat. En dan vooral de uitdagingen van en ontwikkelingen in plekken. Maar brainstormen zonder context, doel(groep) of ambitie is zelfs voor ons even schakelen. Bel, app, mail of kom eens langs bij ons op kantoor op de Nieuwmarkt. Dan gaan we graag verder met je in gesprek.

Kun je ons boeken als spreker?


Jazeker. We spreken met regelmaat op congressen en seminars in binnen- en buitenland. Over (duurzaam) toerisme, gebiedsontwikkeling, place making, place branding en city marketing. Maar ook concrete onderwerpen als massatoerisme, overlast door toeristen, sociale cohesie, zwerfvuil, leegstand, mono-cultuur en gentrificatie komen veel aan bod in onze presentaties en lezingen. We denken graag mee om samen een passend verhaal te creëren.