Ontwikkeling duurzaam toerisme Porto regio

Na een succesvolle samenwerking in 2022 is Place to be gevraagd mee te denken over en mee te werken aan het duurzaam toeristisch ontwikkelen van de Porto regio. 

Place to be bezocht in 2022 diverse gemeentes in en rondom Porto: Villa do Conde, Mondim de Basto en Povoa de Lanhoso. Deze gemeentes liggen allen op ca. 30-60 minuten afstand van Porto, profiteren momenteel nog maar weinig van de toeristische aantrekkingskracht van Porto en zijn zoekende naar een kloppend en onderscheidend profiel en willen toerisme graag duurzaam ontwikkelen.

Door middel van 'quick scans' is een eerste verkenning en inventarisatie van de gemeentes gemaakt. Aan de hand van uitgebreide programma's zijn ter plekke meerdere toeristische plekken bezocht en is er met diverse (toeristische) stakeholders gesproken en overlegd. Ook is er gekeken naar bestaande (toeristische) onderzoeken en rapporten. Uit al deze input heeft Place to be snel een scherp beeld geschetst van de huidige status van duurzaam toerisme in de gemeentes en waar hoe dit verder te ontwikkelen.

In 2023 gaat Place to be (in nauwe samenwerking met Turismo Porto e Norte, het lokale adviesbureau QSP en de afzonderlijke gemeentes) de quick scans opvolgen met concrete ontwikkelings- en marketingplannen. De oplevering wordt in Q2 van 2023 verwacht. Meer weten over deze case? Neem contact op met Nico: nico@placetobe.org.