Aantrekkelijkheid en imago Amsterdamse Kalverstraat

Place to be maakt werk van de Kalverstraat: een diverser en kwalitatiever aanbod, voorkomen én beter invullen van leegstand en duurzaam vergroenen.

Sinds 2020 is Place to be nauw betrokken bij alle gebiedsontwikkelingen in en rondom de Amsterdamse Kalverstraat & Heiligeweg. In opdracht van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) Kalverstraat & Heiligeweg is Place to be in 2020 gevraagd een toekomstvisie en -plan te maken voor de  Kalverstraat en Heiligeweg.

De straten kamp(t)en met een aantal behoorlijke uitdagingen: de samenstelling van het aanbod is nogal eenzijdig, er is een beeld dat er alleen buitenlandse toeristen de Kalverstraat bezoeken, er zijn in de afgelopen jaren steeds meer snoep- (en/of op toeristen gerichte) winkels in de straat geopend en steeds minder Amsterdammers lijken een weg te vinden naar de straten.

Parallel aan ontwikkelingen in andere binnensteden en in het retail-landschap specifiek speelt de visie van Place to be in op het verbeteren van beleving en ervaring van de consument. De straten moeten diverser, kwalitatiever, groener, levendiger en leefbaarder worden. Dat gebeurt in samenwerking met de vastgoedeigenaren, Gemeente Amsterdam en alle betrokken ondernemers en omliggende culturele instellingen.

In 2023 presenteert de BIZ een manifest met deze speerpunten en intenties en wordt dit aangeboden aan wethouder Mbarki en stadsdeelvoorzitter Scholtes. Meer weten over de nieuwe visie voor de Kalverstraat & Heiligeweg? We vertellen je er graag meer over. Contact via: nico@placetobe.org.